هجوم

پس از پيروزي انقلاب، عراقيها وسوسه شدند قسمتي از خاک ايران را تصرف کنند. آنها هميشه به اروندرود چشم طمع داشتند و اين زمان را بهترين موقع براي اجراي نقشه هايشان تصور کردند. آنها با زمينه سازي هايي از قبيل بمب گذاري، آتش زدن لوله هاي نفت، پخش کردن سلاح درميان مردم، جنگ در کردستان و ... مقدمه هجوم را فراهم مي کردند و سرانجام ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
6,500ریال
طرح روی جلد: 
کوروش پارسا نژاد
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٠
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٠ صفحه
شماره ديوئی: 
ه ٨٢٥ د ٠٨٤٣/٩٥٥
فراکد: 
شابک: 
0828432964