و حرکت آغاز مي شود...

اين کتاب روز شمار حرکتي است که در سال ١٣٥٦ شروع مي شود و سرانجام به انقلاب اسلامي در٢٢ بهمن سال ١٣٥٧ منجر مي گردد. در روز يکشنبه اول آبان ١٣٥٦، آقا مصطفي خميني در نجف مسموم مي شود. در روز دوشنبه دوم آبان جنازه او را پس از مرگي مشکوک وناگهاني به خاک مي سپارند. در روز سه شنبه سوم آبان مراسم ختم او در مسجد اعظم قم برگزار مي شود و ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
3,000ریال
طرح روی جلد: 
کامران مهرزاده
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٠
شمارگان چاپ: 
٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
و ٢٢٦ ش ٠٨٣/٩٥٥
فراکد: 
شابک: 
4759432964