مثلها و تصويرها (2)

بيان بعضي ضرب المثلهاي فارسي با استفاده از تصاوير. اين شيوه بيان تصويري مي تواند مفهوم ضرب المثلها را در ذهن کودکان جايگير كرده و به آنان امکان دهد تا براي بيشتر ضرب المثلها طرحهاي تصويري در ذهن خود بسازند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
500ریال
طرح ونگارش: 
امور انتشارات کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان
تصویرگر: 
سعید رزاقی
قطع کتاب: 
٨×٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٠
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
٢٥٦ م فا ٩/٣٩٨
فراکد: 
شابک: 
8760432964