صداي ساز باران

كتاب مجموعه سروده هايي است كه شاعر هنرمند با آنها بچه ها را به مهماني گلها و گنجشكها و آب و آسمان مي برد و لبخند مهرباني را به آنها هديه مي كند. تصاوير زيبايي نيز ساز سروده هاي شاعر را همراهي مي كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
2,500ریال
شاعر: 
محمود پوروهاب
تصویرگر: 
غلامعلی مکتبی
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٨
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
ص ٧٨٥ پ ٦٢/١ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
9619432964