سيب جان سلام

كتاب مجموعه سروده هايي است از ذهن كودكان و با زبان ساده كه دنياي رنگارنگ و پر از كنجكاوي آنها را تصوير مي كند. نقاشيهاي كتاب نيز موضوع سروده ها را به زبان تصوير بيان مي كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
12,000ریال
شاعر: 
ناصر کشاورز
تصویرگر: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
١٩×١٩ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٨
شمارگان چاپ: 
٣٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
س ٥٦٢ ك ٦٢/١ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
1707432964