آن شب، آن سردار

در راه كربلا، حر با سپاه هزار نفره اش راه را بر كاروان رسالت مي بندد و آنها را زير نظر مي گيرد. اين فرمان شوم شام است كه حر مراقب حسين (ع) و يارانش باشد. اما انديشه حق و باطل روان حر را بيتاب كرده و منش و رفتار امام هم او را شرمنده ساخته است. سرانجام، پس از شبي تفكر و تأمل، حر تصميم خود را مي گيرد و خيمه هاي تاريكي و تباهي را از وجود خود بر مي كند و به كاروان نور و رسالت مي پيوندد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,400ریال
تصویرگر: 
سعید رزاقی
قطع کتاب: 
١٢×١٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٨
شمارگان چاپ: 
٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
2696432964