فصل بهار بنويس

"فصل بهار بنويس" نام يكي از سروده هيا اين مجموعه است كه در كنار سروده هاي ديگر از گل و ماهي و غنچه و آينه و ... با زباني ساده و به همراه نقاشيهاي زيبا براي كودكان سروده شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
7,500ریال
شاعر: 
مصطفی رحماندوست
تصویرگر: 
پرویز محلاتی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٩
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ف ٣٩٢ ر ٦٢/١ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
7654432964