سرگذشت مطهر

كتاب حاضر زندگينامه استاد شهيد مرتضي مطهري است از بهار كودكي و نوجواني تا تحصيل در مكتب استادان برجسته آن زمان و مجاهده هاي آفاقي و انفسي و تلاشهاي فردي و اجتماعي در نشر حقايق اسلام و بيدارسازي ديگران.
شرح شهادت آن استاد بزرگ و پيام امام در اين باره و اظهارات دوستان و همراهان او پس از شهادت وي دركتاب آمده و در پايان نيز فهرست جديدترين آثار منتشر شده استاد آورده شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,100ریال
با كوشش: 
محمدعلي دهقانی(دانا)
طرح روی جلد: 
امیر نساجی
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٩
شمارگان چاپ: 
٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٠٨ صفحه
شماره ديوئی: 
د ٦٣٤ م ٩٩٨/٢٩٧
فراکد: 
شابک: 
6520432964