خاطرات مه گرفته

كتاب مجموعه بعضي از خاطرات شاعر است از امام خميني (ره) در زماني كه به ايران آمدند و سروده هاي ديگري در باب پيغمير (ص) و امام علي (ع) به زبان شعر همراه با تصاويري خاكستري و مه گرفته از آن خاطرات.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,800ریال
شاعر: 
افشین علا
تصویرگر: 
کبری ابراهیمی
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٩
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
خ ٧٥٣ ع ٦٢/١ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
6680432964