دوست كلاغ كوچولو

كلاغ كوچولوي تنهايي بود كه توي دنيا هيچ دوست و آشنايي نداشت. يك روز تصميم مي گيرد برود و براي خود دوست پيدا كند. اما حيوانات جنگل هيچ كدام حاضر نمي شوند با او دوستي كنند، تا اينكه ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
500ریال
تصویرگر: 
ابراهیم وطن دوست
قطع کتاب: 
٨×٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٩
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
د ٦٤٨ و ٥٩٠ دا
فراکد: 
شابک: 
5753432964