نزديكتر بيا احمد (ص)

در طول تاريخ فرهنگ اسلامي، افراد بسياري به نظم و نثر به حديث معراج پرداخته اند و به شگفتيهاي فوق تصور آن.
كتاب حاضر نيز روايت تازه اي است از اين حديث به نثري زيبا كه نويسنده در صميميت درك و احساس خود آن را بازگو مي كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
7,000ریال
طرح روی جلد: 
مجید قادری
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
نوبت چاپ چهارم: 
1385
شمارگان چاپ: 
45000 نسخه
تعداد صفحات: 
٩٦ صفحه
شماره دیویی: 
297 / 43 ن 67 ز
فراکد: 
شابک: 
6582432964