فصل خون مهتاب

فصل خون مهتاب در دشت شعر بيانگر واقعه عاشوراست كه در آينيه شعر بازتاب يافته است. كتاب روايت ساده و رواني است از آن واقعه كه از زبان دسته هاي مختلف زنجيرزني و سينه زني در ايام عاشورا نقل مي شود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,200ریال
شاعر: 
جعفر ابراهیمی(شاهد)
تصویرگر: 
علی خدایی
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
نوبت چاپ دوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
8 ف 136 الف 62 / 1 فا
فراکد: 
شابک: 
6565432964