شش ها و تنفس

دستگاه تنفس يكي از مهمترين مكانيسم هاي بدن انسان است. دستگاه تنفس شامل ريه ها، ناي و … است كه همراه با دستگاه گردش خون (قلب و رگهاي خوني) به تمام قسمتهاي بدن اكسيژن مي رساند. اعضاي اصلي دستگاه تنفس در حفره سينه قرار گرفته اند و قفسه سينه از آنها محافظت مي كند.
در اين كتاب با تشريح مكانيسم اين دستگاه و بيماريها و مشكلهاي تنفسي، به بهداشت اين دستگاه و آسيبهاي ناشي از استعمال دخانيات مي پردازد و تنفس در محيطهاي مختلف و ارتفاعات زياد را بررسي مي كند. اطلاعات ارزشمند كتاب به همراه تصاوير متناسب و گويا، بسياري از نيازهاي خوانندگان را در اين زمينه مرتفع مي سازد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
مترجم: 
کتایون صدرنیا
قطع کتاب: 
٢١×٢٧ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
نوبت چاپ سوم: 
1387
شمارگان چاپ: 
33000 نسخه
تعداد صفحات: 
٥٢ صفحه
شماره ديوئی: 
612 / 2 وا
فراکد: 
شابک: 
0568432964