حباب

آشنايي كودكان و نوجوانان با اشيا و پديده هاي اطراف خود از نظر علمي مي تواند مقدمه ورود آنها در آينده به عرصه پژوهشها و آزمايشهاي عملي در زمينه هاي مختلف علمي شود.
در اين كتاب، پديده اي به نام "حباب" از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و شناخت انواع آن در مكانهاي مختلف ارائه شده است. تصاوير بسيار زيبا و رنگي متناسب با موضوع نيز بر جذابيت ارائه مطالب افزوده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
7,200ریال
مترجم: 
مجيد عميق
قطع کتاب: 
٢١×٢٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٧
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره دیوئی: 
530 / 4275 / ح 422 ب
فراکد: 
شابک: 
2634432964