آنچه خداي كعبه اراده كند...

عبدالمطلب در پي قرعه كشي براي قرباني به درگاه خداي کعبه و درآمدن قرعه به نام جوانترين پسرش، عبدالله، آماده قرباني کردن او مي شود. عبدالله به خواست و اراده پدر تسليم است، اما براي مردم قرباني شدن عبدالله بسيار سخت است. لذا ... .
کتاب، مجموعه حکاياتي است از زندگي عبدالمطلب، در ارتباط با خانه کعبه و پايبندي و وفاداري او به پيمانهايش.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,600ریال
مولف: 
محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)
تصویرگر: 
پرویز حاصلی
قطع کتاب: 
١٦×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٦
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٥٦ صفحه
شماره ديوئی: 
93 / 297 آ 891 ر
فراکد: 
شابک: 
8550432964