آسمان خون گريه كن!

درباره مقام امام حسين (ع) و فاجعه کربلا کتابهاي زيادي نوشته شده و نوشته خواهد شد. آرزوي بزرگ نويسنده از دوران نوجواني اين بوده که بتواند زندگينامه آن امام بزرگ را بنويسد. سرانجام در يکي از عاشوراهاي حسيني، شيفتگي به شخصيت با شکوه آن امام حس و توان لازم را در نويسنده پديد مي آورد و پس از مطالعه کتابهاي فراوان، به نوشتن کتاب حاضر اقدام مي کند. كتاب همچون شعر تازه و زيبايي در ذهن و خيال نويسنده شکوفه کرده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
11,000ریال
تصویرگر: 
پرویز اقبالی
قطع کتاب: 
١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٦
نوبت چاپ دوم: 
1380
شمارگان چاپ: 
٣٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٠٤ صفحه
شماره ديوئی: 
953 / 297 آ 136 الف
فراکد: 
شابک: 
9555432964