دنياي شگفت انگيز حيوانات

آشنايي با دنياي حيوانات و زندگيهاي مختلف آنها نگاه آدمي را به طبيعت دقيق تر کرده و پيوندهاي مشترکي بين همه اجزاي هستي و موجودات متنوع آن مي يابد.
در اين کتاب، شيوه هاي حرکت حيوانات، شيوه هاي ارتباط آنها با يکديگر، مراقبت از بچه ها، بررسي اساسي ترين نيازهاي آنها و روشهاي مختلف مقابله با دشمن مورد بحث قرار گرفته است.
تصاوير بسيار زيبا و زنده کتاب، جذابيت خاصي به مطالب و اطلاعات ارائه شده داده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
58,000ریال
نويسنده: 
سوزان مك گراث
مترجم: 
مجیدعمیق
قطع کتاب: 
٢١×٢٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٦
نوبت چاپ دوم: 
1380
شمارگان چاپ: 
٢٨٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٩٦ صفحه
شماره ديوئی: 
591 / 5 د 739 م
فراکد: 
شابک: 
9510432964