نوك طلا رفته كجا؟

نوک طلاي کوچولو خيلي بازيگوش بود. يک روز درمزرعه چشمش به يک پروانه کوچک با بالهاي آبي قشنگ افتاد و دنبال پروانه راه افتاد و از مزرعه دور شد ... .
کتاب، مجموعه داستانهايي است با تصاوير و طرح ابتکاري که کودکان را نيز در روايت داستانها شرکت مي دهد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
27,000ریال
تصویرگر: 
علی باروتیان
قطع کتاب: 
١٨×١٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٦
شمارگان چاپ: 
٤٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٥٨ صفحه
شماره ديوئی: 
ن 766 ح 590 دا
فراکد: 
شابک: 
964432563X