كوچه دريچه ها

همه دريچه ها بي توجه شما، پشت پرده هايي از سکوت، تا هميشه بسته است. با نگاه روشن شما ولي، هر دريچه باغي از ستاره چيدن است. کتاب، مجموعه اي از سروده هاي ساده و زيباي شاعر است از باغچه و بهار، از پرستو و پرواز، و از ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,700ریال
شاعر: 
بیوک ملکی
تصویرگر: 
کریم نصر
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٦
نوبت چاپ دوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٦ صفحه
شماره ديوئی: 
8 ک 763 م 62 / 1 فا
فراکد: 
شابک: 
4292432964