راز آواز

يك روز بلبل نوك طلا از صداي گريه دختر كوچكي از خواب بيدار شد. مي خواست از او بپرسد كه چرا گريه مي كند، اما دختر از آنجا دور شد و نوك طلا هم خيلي غمگين شد. از آن روز ديگر نتوانست آواز بخواند. او آوازش را گم كرده بود. براي پيدا كردن آوازش پيش گل سرخ رفت، از سرو پرسيد، به رودخانه سر زد و ... .
نويسنده در اين داستان، به همراه تصاوير زيبا، راز آواز بلبل را براي شما بازگو مي كند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
8,500ریال
تصویرگر: 
خشایار قاضی زاده
قطع کتاب: 
٢١×١٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٥
نوبت چاپ دوم: 
1384
شمارگان چاپ: 
55000 نسخه
تعداد صفحات: 
١٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ر 925 ش 130 دا
فراکد: 
شابک: 
0960432964