ياخته ها

ساختمان بدن موجودات زنده از يك يا تعداد متفاوتي ياخته تشكيل شده است. ياخته ها علي رغم تفاوت در شكل، اندازه و نوع وظيفه شان كه، شباهتهاي زيادي با يكديگر دارند. هر ياخته متولد مي شود و مي ميرد. ياخته ها چه از بدن انسان باشند، چه درخت يا يك ميكروب، بنيادي ترين جزء حيات هستند.
مطالب و اطلاعات ارائه شده در كتاب به همراه تصاوير زنده و گويا مجموعه مختصر و مفيدي در اين باره فراهم آمده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
2,800ریال
مولف: 
مايكل جورج
مترجم: 
مجید عمیق
عکاس: 
پيتر آرنولد، كامستاك، دوئيت كوهن
قطع کتاب: 
٢١×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٥
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٠ صفحه
فراکد: 
شابک: 
574/87ی839ج