آن مهربان نياي خواستني

آن روز محمد با پدربزرگ خويش به انجمن سران مكه رفته بود كه با شگفتي حاضران، از طرف نياي خود مأمور مي شود به خانة حفص رفته و وفاي به پيمان را از او بخواهد. حفص تندخو و بخيل كه پيام هيچ قاصدي نمي توانست نظر او را تغيير دهد در برابر رفتار پسنديده نوجوان تسليم مي شود و وفاي به عهد كرده و هديه اي نيز به قاصد مي دهد.
رفتار و منش محمد و جايگاه او در چشم نياي خود همواره ديگران را به شگفتي مي افكند، تا آنگاه كه زمان واپسين بدرود رسيد و ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,100ریال
مؤلف: 
محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)
تصویرگر: 
رامین مشرفی
قطع کتاب: 
١٦×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٥
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
297/931مآ891ر