گربه مي خواهد ماهي بگيرد

يك روز گربه اي كه در كنار ماهيگيري نشسته بود ديد كه ماهيگير ماهي بزرگي صيد كرد. با تعجب گفت: چقدر ماهيگيري آسان است. بعد نزديك رودخانه آمد و دمش را در آب فرو كرد. ماهي بزرگي دم گربه را گاز گرفت و او را به داخل آب برد. سرانجام ماهيگير گربه را نجات داد، اما گربه هنوز نفهميده است چرا بعضي كارها آسان به نظر مي آيد، و وقتي آنها را انجام مي دهيم خيلي سخت مي شود!
كتاب مجموعه داستانهايي است سرگرم كننده به همراه نقاشيهايي متناسب و زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
2,400ریال
مترجم: 
حسین سیدی
تصویرگر: 
نیلوفر میر محمدی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1377
شمارگان چاپ: 
٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
گ ٨٣/٨٠٨
فراکد: 
شابک: 
4180432964