برايم قصه بخوان

داستانهاي خوب هميشه براي بچه ها جذّاب و سرگرم كننده است، بويژه آنكه اين داستانها از زبان مردم گوناگون در كشورهاي مختلف جهان گفته شود. به اين ترتيب، دريچه اي هرچند كوچك به روي فرهنگ و باورهاي ديگر مردم جهان گشوده مي شود.
اين كتاب بيست و دومين كتابي است كه طي دوازده دوره، در مجموعه "انتشارات مشترك آسيا و اقيانوسيه مركز فرهنگي آسيايي يونسكو" در ژاپن به سال ١٩٩١ براي كودكان منتشر و توسط مترجم فقيد، سيروس طاهباز، به نثري ساده و روان ترجمه شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
12,000ریال
مترجم: 
سیروس طاهباز
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ پنجم: 
1386
شمارگان چاپ: 
70000 نسخه
تعداد صفحات: 
٩٦ صفحه
شماره ديوئی: 
414 ب 2 / 398
فراکد: 
شابک: 
3026432964