خواب و پسرك

بعد از ظهر كه همه افراد خانواده خوابيده بودند، خواب از راه رسيد و تا پسرك را بيدار ديد، به طرفش رفت و در چشمهايش خانه كرد. اما پسرك گفت: دوست دارم بازي كنم، دلم نمي خواهد بخوابم. خواب هم از چشمان او بيرون رفت تا جاي ديگري براي خودش پيدا كند. پسرك تا شب بازي كرد و خواب هم نتوانست جايي براي خود پيدا كند تا اينكه ....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,900ریال
تصویرگر: 
پرویز محلاتی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
خ 641 ش 130 دا
فراکد: 
شابک: 
5249432964