سنجابي كه بزرگ شد

وقتي سنجاب كوچولو به دنيا آمد، آنقدر كوچك بود كه نام او را فندق گذاشتند. خواهرها و برادرهايش او را براي بازي به جنگل نمي بردند و اگر خودش گردو يا فندقي پيدا مي كرد، به زور از او مي گرفتند. سرانجام سنجاب كوچولو تصميم گرفت هر طور شده بزرگ شود.
براي اين كار به سراغ گاو، زرافه، فيل و شير رفت تا اينكه به طور اتفاقي به خرگوش دانا رسيد و او راز بزرگ شدنش را به او گفت. اما آن راز چه بود؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
2,000ریال
تصویرگر: 
رامین مشرفی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٥٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٠ صفحه
شماره ديوئی: 
س 654 ت 592 دا
فراکد: 
شابک: 
0375432964