كشاورز پير و خرس قهوه اي

پيرمردي روستايي تكه زميني دركنار يك جنگل داشت و هربار درآن چيزي مي كاشت. وقتي محصولش مي رسيد، آن را به بازار مي برد و مي فروخت و زندگي خود و خانواده اش را تأمين مي كرد. يك سال بهار كه پيرمرد به سراغ زمينش رفت با يك خرس قهوه اي بزرگ رو به رو شد كه از جنگل بيرون آمده بود.
كشاورز براي اينكه خرس او را نخورد با خرس قرار گذاشت كه محصول آن سال را با هم تقسيم كنند. خرس درطول آن فصل هيچ كمكي به پيرمرد نكرد، اما زمان برداشت محصول، ناگهان ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
12,000ریال
بازنوشته: 
محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)
تصویرگر: 
عادل رستم پور
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٦٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
398 / 2 ک 891 ک
فراکد: 
شابک: 
1979432964