سكه طلا

"خووان" سالها بود كه دزدي مي كرد. صورتش پريده رنگ و بي حال و قدّش خميده شده بود؛ چون مجبور بود در تاريكي شبها و دزدكي راه برود. هميشه هم اخمو و گرفته بود، چون دوست و آشنايي نداشت تا به او لبخند بزند. شبي به كلبه اي رسيد و در روشنايي كلبه پيرزني را ديد با سكه اي كه در دستش مي درخشيد. پشت درختها پنهان شد تا پيرزن از خانه بيرون رود و او سكه پيرزن را بدزدد ... .
نيكي همچون لبخند و روشنايي گسترش مي يابد و گاه مي تواند قلبهاي تيره و خفته را روشن و بيدار كند.
داستان فوق به همراه طرحها وتصاوير بسيار زيبا و متناسب، حامل چنين پيامي است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
22,000ریال
مترجم: 
نسرین وکیلی
تصویرگر: 
نیل والدمن
قطع کتاب: 
٢٠×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1379
شمارگان چاپ: 
٤٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
س 247 آ 300 دا
فراکد: 
شابک: 
0263432964