ستاره كوچولو

يك شب در آسمان ستاره اي كوچولو، به كوچكي يك دانه مرواريد، به دنيا آمد. او از بقيه ستاره ها شنيد كه هر آدمي كه روي زمين زندگي مي كند يك ستاره دارد. اما خودش نمي دانست كه ستاره چه كسي است. سرانجام تصميم گرفت به زمين برود و ببيند ستاره چه كسي است. دراين سفر به افراد مختلفي برخورد مي كند، ولي ستاره هيچ كدام از آنها نيست. بالاخره به خانه پير زني مي رسد و درآنجا ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
3,100ریال
تصویرگر: 
نسرین خسروی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٧٤
نوبت چاپ دوم: 
1380
شمارگان چاپ: 
٥٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
س 85 ی 130 دا
فراکد: 
شابک: 
1335432964