يکي کم است

اين کتاب داستان پسرک تنبل و طماعي است که هرروز مرغ خود را به خانه يکي از همسايه ها مي اندازد و غروب که براي بردن آن مي رود، چند تخم مرغ از آنان طلب کرده و مي گويد که مرغ او روزي چند تخم مي گذارد. او با جمع کردن تخم مرغها به فکر فروش آنها و در آرزوي خريدن خانه اي بزرگ است که يک روز ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
30,000ریال
بازنويس: 
نوراحق پرست - براساس فيلم (عبداله عليمراد)
طرح روی جلد: 
علی خوش جام
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
ي ٦٦٧ ح ١٧٠ دا
فراکد: 
شابک: 
964432837x