زير نور ماه

" زير نور ماه " داستان چند بچه موش است که به همراه پدربزرگ خود به خانة عمو مي روند و با پسرعموهاي خود تا شب بازي مي کنند. اما هنگام بازگشت، وقتي براي اولين بار ماه روشن و زيبا را مي بينند، با خطري جدي رو به رو مي شوند.
داستان ديگر کتاب، داستان خرس کشاورزي است که مي خواهد به گفته مادر خود عمل کرده و به برادرش کمک کند، اما برادر او هم ... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
13,000ریال
مترجم: 
افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: 
كري مك دونالد دنتون
قطع کتاب: 
٢١×٢٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
ز ٧٣٢ م ٥٩٠ ردا
فراکد: 
شابک: 
964432823X