قور قورک

قورقورک که بچه قورباغه زرنگي بود هر روز با قورقوري مسابقه شنا مي داد. اما امروز تصميم گرفته بودند براي مسابقه تا علفزار آن طرف رودخانه شنا کنند، يعني جايي که به قول پدر و مادرهايشان محل زندگي قورباغه هاي بدجنس بود. بالاخره، کنجکاوي آنها را به علفزار آن طرف رودخانه کشاند كه ناگهان ...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
3,700ریال
تصویرگر: 
لادن نیزاری
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
ق ٢٤٧ خ ٥٩٠ دا
فراکد: 
شابک: 
4776432964