ماهي رنگين کمان و غار هيولاهاي دريا

ماهي رنگين کمان در کمک به ماهي گوژپشت که بيمار شده بود تصميم مي گيرد که به آن طرف غار هيولاهاي دريا برود و براي بهبودي او خزة قرمز بياورد. او به همراه ماهي کوچولوي آبي به طرف آن غار حرکت کرده وشجاعانه از خطرات مي گذرند و خزة قرمز را به دست مي آورند، اما در بازگشت ... .
تصاوير بسيار زيبا و زنده اي از زندگي موجودات دريا زينت بخش اين داستان ارزشمند است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
31,000ریال
مترجم: 
سیده مرضیه شعاع هاشمی
تصویرگر: 
مارکوس فیستر
قطع کتاب: 
٢١×٢٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
م ٩٦٤ ف ٥٩٠ دا
فراکد: 
شابک: 
0845432964