چگونه از يك فرهنگ لغت استفاده كنيم؟

اين کتاب کودکان را با کتابهاي فرهنگ لغت آشنا مي سازد و به آنها ياد مي دهدکه چگونه کلمات مورد نظرشان را در يک فرهنگ لغت پيدا کنند. تلفظ درست کلمات و فهميدن معناي نشانه ها نيز از ديگر بخشهاي اين کتاب است که به همراه تصاوير گويا آموزش اين امر را براي کودکان آسان مي سازد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
15,000ریال
بازنویس: 
مصطفی رحماندوست
مترجم: 
مصطفی رحماندوست
تصویرگر: 
ل.رن هوبارد
قطع کتاب: 
٢١×٢٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٢
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٧٢ صفحه
شماره ديوئی: 
چ ٧٦١ ه ٠٢٨/٤١٣
فراکد: 
شابک: 
4809432964