ديدار با دوستان

اين کتاب از انتشارات يونسکو است براي تشويق به درک متقابل به مناسبت سال بين المللي فرهنگ صلح و در جهت تعليم و گسترش مفاهيم بين المللي
دراين کتاب بعضي از جنبه هاي زندگي و فرهنگ کشورهاي آسيا/اقيانوسيه از زبان بچه هاي اين کشورها به همراه تصاويري زنده و زيبا معرفي شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
13,600ریال
مترجم: 
لیلی حائری یزدی
قطع کتاب: 
٢١×٢٩.٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨١
شمارگان چاپ: 
٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٨ صفحه
شماره ديوئی: 
٩١٩ د ٩١٥
فراکد: 
شابک: 
7850432964