تو بوي سيب مي دهي

"تو بوي سيب مي دهي" عنوان شعري است درباره امام زمان (ع). اين کتاب مجموعه اشعاري است درباره چهارده معصوم عليهم السلام. اگرچه سرودن شعر درباره اين پيشوايان دين -همچنان که سخن گفتن از آنها- همواره ساده نبوده، شاعر کوشيده است با زباني ساده و روان و تحت عنوانهاي مختلف به اين مهم بپردازد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
7,000ریال
شاعر: 
جعفر ابراهیمی (شاهد)
طراح گرافیک: 
شیده زوین
قطع کتاب: 
٢١×٢٦ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٨٢
شمارگان چاپ: 
٢٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ت ١٣٦ الف ٦٢/١ فا ٨
فراکد: 
شابک: 
2780432964