قلمكار

هنر “قلمكار“ بازمانده هنري است كه در دوره صفويه به كمال رسيد و تامدتها پس از آن، يكي از درخشانترين نمونه هاي هنر تزييني سرزمين ما بود. ساخت و پرداخت پارچه قلمكار، همواره، يكي از رشته هاي گوناگون هنر دستكار پارچه بافي بوده است و پارچه هاي قلمكار زيبايي كه از قرن دوازدهم و سيزدهم هجري به يادگار مانده، از گنجينه هاي پر تنوع طرحها و نقشهاي هنر اسلامي ايران به شمار مي رود.
در كتاب حاضر، با ارائه تصاويري متناسب، اين هنر ارزشمند معرفي شده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,800ریال
تصویرگر: 
کاوه گلستان
قطع کتاب: 
١٩×١٩ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٥٢
نوبت چاپ: 
چهارم- ١٣٧٠
شمارگان چاپ: 
٨٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٧ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ق٥٧٣گ٦/٧٤٦