چه مي خواهيد بدانيد؟

انسان كنجكاوي خود را با پرسش آشكار مي كند. حتي يك كودك خردسال هم پرسشهايي دارد كه البته نمي تواند آنها را با كلمه بيان كند. شيوه هايي كه كودك به وسيله‌ آنها دنيا را مي شناسد، عموما همان است كه هر كسي در سراسر زندگي خود به كار مي برد.
همه ما از “مشاهده“ براي گردآوردن تجربه و از “عقل“ براي گرفتن نتيجه از تجربه، استفاده مي كنيم. پنج وسيله اساسي-مشاهده، استدلال، دانايي ديگران، تجربه و تخيل- به ما كمك مي كند كه ياد بگيريم.
موضوع اين كتاب، راههاي استفاده از اين وسايل براي يادگيري است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
65ریال
تصویرگر: 
نفیسه ریاحی
مترجم: 
عطااله نوریان
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٥٢
نوبت چاپ: 
سوم - ١٣٥٧
شمارگان چاپ: 
٣٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٦٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
چ٧٥٣ه٢/٠٠١