گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
60ریال
قطع کتاب: 
٢٣×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٤٦
نوبت چاپ: 
ششم - ١٣٦٢
تعداد صفحات: 
٢٦ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ب٥٤٧ك٢/٣٩٨