دفتر نقش (3)

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد.
هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,300ریال
طرح روی جلد: 
داوود افتخاری
قطع کتاب: 
٢١×٢٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٣
نوبت چاپ: 
دوم - ١٣٧٦
شمارگان چاپ: 
٣٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
٥٨٤ د ٧٥٠
فراکد: 
شابک: 
٩٦٤٤٣٢٠٧٦٦