پيروزي بر شب

آنان كه مي توانند ببينند و از خواندن لذت ببرند عموما درك روشني از دنياي روشندلان ندارند. براي آنان بسيار مشكل است كه دشواريهاي مغز و قلب و وجود كساني را كه از نعمت ديدن محروم هستند، دريابند؛ بويژه آنكه هرگاه خواسته اند رابطه اي با اين گروه برقرار كنند به دستاويز دلسوزي تكيه كرده اند، يعني همان عصاي چوبيني كه ره به حقيقت نبرده است و افزون بر آن، موجب رنج و آزاري، بيش از خود نابينايي، براي اينان شده است.
آن جستجوگر نابغه اي كه توانست به وسيله نقطه هاي برجسته، روشنايي را به زندگي روشندلان ارمغان آرد، لوئي بريل بود كه اكنون شرح زندگي و تلاش او در اين كتاب در قالب داستان ارائه شده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
11,000ریال
تصویرگر: 
ادوارد مورتلمان
مترجم: 
سیروس طاهباز
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٢
نوبت چاپ: 
ششم - ١٣٧٧
شمارگان چاپ: 
١٥٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٥٦ صفحه
شماره ديوئی: 
پ ٤٨٨ ك ٨٤٣/٩١٤
فراکد: 
شابک: 
٩٦٤٤٣٢١٤٠٥