خاطرات زيارت

زيارت اگر چه براي بزرگترها امري مقدس به شمار مي رود، اما از ديد كودكان مي تواند چيز ديگري باشد، چيزي بسيار متفاوت از آنچه بزرگترها مي پندارند. مجموعه حاضر خاطرات تلخ و شيرين، و شاد و غمگين عده اي از كودكان و نوجوانان است كه از آينه ‌پاك و خالص ذهن و قلب آنها بر صفحات اين مجموعه تابيده است؛ حرفهايي كه توسط مركز آفرينشهاي ادبي، از سينه تنگ آنان به دشت گسترده كتاب راه يافته است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
2,700ریال
زير نظر: 
مركز آفرينشهاي ادبي
طرح روی جلد: 
ابوالفضل همتی آهویی
قطع کتاب: 
١٢×٢٠ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٩
نوبت چاپ سوم: 
1378
شمارگان چاپ: 
٨٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
١٣٤ صفحه
شماره ديوئی: 
خ 753 ع 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
6243432964