عجب اشتباهي

بهار كم كم از راه مي رسيد و حيوانات در فكر تهيه لانه هاي تازه بودند. در اين ميان، كلاغي روي تنه يك درخت، همسايه سنجابي شد. آنها با هم دوست شدند و قرار گذاشتند توشه زمستان آينده را جمع آوري كرده و در لانه سنجاب قرار دهند. مدتي بعد كلاغ متوجه شد كه دانه هايي كه او جمع كرده بود نصف شده اند... .
كلاغها تصميم خود را گرفتند و سنجاب را به جايي دوردست تبعيد كردند. اما زمستان كه فرا رسيد، به اشتباه خود پي بردند، ولي ديگر خيلي دير شده بود.
تصاوير شاد و زيباي كتاب بر جذابيت داستان افزوده است.

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
1,900ریال
تصویرگر: 
فیروزه گل محمدی
قطع کتاب: 
٢٢×٢٤ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٦
نوبت چاپ پنجم: 
١٣٧٧
شمارگان چاپ: 
١٥٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
شماره ديوئی: 
ع ٧٩١ پ ٥٩٠ د ا
فراکد: 
شابک: 
9644321685