اسب سفيد و دره سبز

اسب سفيد كوچولو آن روز صبح هم به بالاي كوه رفت تا با خورشيد بازي كند. ناگهان صداي خنده اي شنيد و خرگوش را ديد كه او هم با خورشيد مشغول بازي است. آن دو قرار گذاشتند با يكديگر مسابقه دهند. زماني كه خيلي خسته و تشنه شدند، در كنار آبگيري ايستادند و حسابي آب خوردند. از طرف ديگر، ‌بوي آنها به مشام گرگهاي بدجنس رسيد و... .

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
10,000ریال
تصویرگر: 
بهزاد حاتم
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ پنجم: 
1376
شمارگان چاپ: 
١٤٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٨ صفحه
شماره ديوئی: 
الف 791 پ 590 دا
فراکد: 
شابک: 
8015432964