كارخانه همه كاره

پدرم يك كارخانه كوچك دارد كه بيشتر وسايل خانه را در آنجا تعمير مي كند. هر وقت به كارگاه كوچكش مي روم، شباهت بين ابزارهايش و بدن انسان را برايم بازگو مي كند. او مي گويد كه آدم يك جرثقيل همه كاره است! آيا باور مي كنيد؟ ‌اگر باور نمي كنيد، حتما اين كتاب را بخوانيد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
130ریال
تصویرگر: 
نورالدین زرین کلک
قطع کتاب: 
١٨×١٨ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
شمارگان چاپ: 
٣٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ک43ز621