صدف ها

هر كس به كنار دريا مي رود انواع صدفهاي كوچك و بزرگ را مي بيند كه همچون چشمهايي به او خيره شده اند. ممكن است كسي بخواهد ايام فراغت و تعطيلي خود را با ساختن مجسمه هايي از اين صدفها پر كند. با استفاده از وسايلي كه در اين كتاب معرفي شده و شيوه كار و تصاويري كه ارائه شده است بهتر مي توانيد به مقصود خود دست يابيد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
9,000ریال
طرح و اجرا: 
مرتضي اسماعيلي سهي
عکاس: 
حسين هنرياري
قطع کتاب: 
٢٢×٢٢ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ سوم: 
1385
شمارگان چاپ: 
55000 نسخه
تعداد صفحات: 
٣٦ صفحه
شماره ديوئی: 
ص 535 الف 55 / 745
فراکد: 
شابک: 
3432432964