زاغي و زيرك

زاغي خيلي دلش مي خواست كه جوجه داشته باشد، اما هر سال كه جوجه هايش سر از تخم در مي آوردند، مار سياه بزرگ از لانه اش در كوه درمي آمد و آنها را مي خورد. اين بار زاغي با شغال زيرك درد دل و مشورت كرد كه چگونه جوجه هايش را از دندان تيز مار نجات دهد. آنها با هم نقشه اي كشيدند و اجراي آن را برعهده زاغي گذاشتند. اما آيا موفق شدند؟
تصاوير شاد و زيباي كتاب بر جذابيت داستان افزوده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
610ریال
بازنوشته: 
م- آزاد
تصویرگر: 
فیروزه گل محمدی
قطع کتاب: 
٢١×٢٥ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ چهارم: 
1373
شمارگان چاپ: 
١٢٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٢٤ صفحه
فراکد: 
شابک: 
ز571م2/398