بگرد ؛ پيدايم كن

اين كتاب مخاطبان خردسال خود را به بيست كشور جهان به سفر مي برد و از آنها در يك مراسم جالب يا يك محل ديدني پذيرايي مي كند. در اين كتاب، كودك ترغيب مي شود تا كودك همسالش را در هر يك از كشورها، بين جمعيت بيابد. درواقع، اين جستجو او را به شركت در يك بازي ‘‘قايم باشك‘‘ تازه، با نتيجه اي رضايتبخش، دعوت مي كند.
اين كتاب از انتشارات مركز فرهنگي يونسكو براي آسياست و متنها و تصاوير مربوط به هر كشور، توسط نويسندگان و تصويرگران همان كشور تهيه شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
7,000ریال
زير نظر: 
شوراي ادبي
مترجم: 
الهه ضرغام
قطع کتاب: 
٢٩×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ سوم: 
1382
شمارگان چاپ: 
١١٥٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٤٤ صفحه
شماره ديوئی: 
617 ب 915 د
فراکد: 
شابک: 
1903432964