چيستانهای علمی

كتاب، مجموعه سؤالاتي است كه كنجكاوي كودكان را به شناخت دنياي اطراف خود بيشتر مي كند. اين مجموعه به همراه پاسخهاي گاه زيركانه و نيز تصاوير متناسب با پرسش و پاسخها، آغاز خوبي ورود كودكان براي در دنياي علم و دانش است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
10,000ریال
مترجم: 
کتایون صدرنیا
تصویرگر: 
تالیوالدیس استوبیس
قطع کتاب: 
١٤×٢١ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ نهم: 
1387
شمارگان چاپ: 
165000 نسخه
تعداد صفحات: 
٤٨ صفحه
شماره ديوئی: 
چ 372 و 73 / 793
فراکد: 
شابک: 
2147432964