خورشيدي اينجا، خورشيدي آنجا

كتاب، مجموعه اشعاري است پيرامون خورشيد و گل و شبنم،‌ كتاب و نيلوفر و باران، با زباني ساده و روان، و به همراه تصاويري ظريف و زيبا.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
1,100ریال
شاعر: 
جعفرابراهیمی (شاهد)
تصویرگر: 
بهرام خائف
قطع کتاب: 
١٢×٢٠ سانتی متر
تاریخ چاپ اول: 
١٣٦٨
نوبت چاپ سوم: 
1376
شمارگان چاپ: 
١٠٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات: 
٣٢ صفحه
شماره ديوئی: 
خ 136 الف 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
6033432964